FORGOT YOUR DETAILS?

Organisatie

De organisatie van het JeugdOrkestenFestival is in handen van de werkgroep JOF van de Stichting Orkesten Festival Leeuwarden (SOFL).

Naast de leden van de werkgroep JOF zijn er op de festivaldag(en) ruim 25 vrijwillgers actief!

Werkgroep JOF

Bernhard Hoekstra

Voorzitter

Voorzitter Stichting & Werkgroep JOF

Bernhard is verantwoordelijk voor:
- Algehele coördinatie & planning
- Financiën
- Contactpersoon samenwerkingspartners

+31 6 37 55 22 11
bhoekstra@stichtingorkestenfestivalleeuwarden.nl

Jacob (Jappie) Dijkstra

Musical Consultant

Lid Werkgroep JOF

Jappie is verantwoordelijk voor:
- Muzikale invulling
- Jury
- Contactpersoon samenwerkingspartners

jdijkstra@jeugdorkestenfestival.nl

Amarens Melchers-Visser

PR & Communicatie

Lid Werkgroep JOF

Amarens is verantwoordelijk voor:
- Public Relations
- Communicatie
- Contactpersoon orkesten

pr@jeugdorkestenfestival.nl

Ingrid Weitering

Coordinator 'Backstage'

Bestuurslid stichting & lid werkgroep JOF

Ingrid is verantwoordelijk voor:
- 'Backstage' coördinatie
- Ontvangst orkesten

iweitering@jeugdorkestenfestival.nl

Marianne Hoekstra-Kikkert

Coordinator Vrijwillgers/festival

Bestuurslid stichting & lid werkgroep JOF

Marianne is verantwoordelijk voor:
- Vrijwillgers
- Festivaldagcoordinator
- Contactpersoon vrijwillgers

mhoekstra@jeugdorkestenfestival.nl

TOP